Loonadministratie

Een belangrijk en tegelijk zeer complex onderdeel van de administratie betreft de loonadministratie. Naast de keurig verzorgde loonstrookjes verzorgen wij de aangifte van de loonheffing, af- en aanmeldingen bij ziekte, pensioenregelingen e.d. Daarnaast verzorgen wij de nodige overzichten ten behoeve van een goede integratie van de loonadministratie in de financiële administratie.

contact